SAARE KALURI

Stipendium

 1. Saare Kaluri stipendium on asutatud ASi Saare Kalur poolt 1999.a. eesmärgiga toetada ning tunnustada Saare maakonnast pärit hästi edasijõudvaid üliõpilasi.
 2. Saare Kaluri stipendium antakse igal aastal ühele vähemalt teisel kursusel õppivale reaalainete või majanduseriala üliõpilastele.
 3. Stipendiumi suurus on 1500 EUR
 4. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada bakalaureuse-, magistriõppe ja rakenduskõrghariduse üliõpilased. Taotlus koostatakse vabas vormis ja peab sisaldama:
  • elulookirjelduse
  • varasema hariduskäigu ja erialase tegevuse kirjelduse
  • kontaktandmed
  • arveldusarve numbri
 5. Taotlusele tuleb lisada:
  • õppeasutuse või õppetooli soovitus
  • tõend õppetulemuste kohta
 6. Taotlused esitatakse ASile Saare Kalur igal aastal hiljemalt 17. detsembriks aadressil Rohu tn 5, 93819, Kuressaare või digitaalselt allkirjastatud lisadega e-posti aadressil saarekalur@sarma.ee
 7. Esitatud taotlused vaatab läbi AS Saare Kalur nõukogu, kes langetab otsuse igal aastal 21. detsembriks. Nõukogul on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata.

Aastast 1999

Saare Kaluri stipendium

1500

Stipendiumi suurus

Iga aasta

ühele üliõpilasele