Saare Kaluri aktsionäride korraline üldkoosolek 21.04.2023

Lp. AS Saare Kalur aktsionär

AS Saare Kalur (10021397, Rohu 5 Kuressaare) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 21.04.2023. a algusega kell 15.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 14.04.2023 tööpäeva lõpu seisuga.

Päevakord:

1) 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine;

2) Kasumi jaotamine;

Nõukogu ettepanekud:

1) Kinnitada 2022.a. majandusaasta aruanne;

2) Maksta dividende 18 eurot aktsia kohta (brutodividend). Fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 14.04.2023 tööpäeva lõpu seisuga ja maksta dividendid välja hiljemalt 31.05.2023;

Üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda AS-i kontoris E-R kl 10-16.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt  teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt  nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Lugupidamisega,

Tiit Sarapuu

AS Saare Kalur juhataja