Refinantseerimislaenu taotlus

Täida laenutaotlus


Laenu summa ja periood

Laenusaaja

Viimase 6 kuu kontoväljavõte.

(lisa siit või saada eraldi meie aadressile info@saarelaen.ee)

Tagatise tüüp ja asukoht

Kinnistusraamatu väljavõte, hindamisakt/eksperthinnang või tagatise pildid.

(Failid võib eraldi saata meie aadressile info@saarelaen.ee)

Käendaja

Käendaja viimase 6 kuu kontoväljavõte.

(Käendaja võib eraldi saata meie aadressile info@saarelaen.ee)

Laenutaotleja kehtivad kohustused

Lisa "linnuke", selle (nende) laenude ette, mida soovid refinantseerida.

Kas Sina, Sinu perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik ehk füüsiline isik, kes täidab või on viimase aasta jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku pereliikmed või lähedased kaastöötajad.

Kuidas sa meist teada said?

KONTAKTANDMED

Soovid rohkem infot?

Email: info@saarelaen.ee
Telefon: 45 33 651