Koosolek

Lp. AS Saare Kalur aktsionär

AS Saare Kalur (10021397, Rohu 5 Kuressaare) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 29.04.2022. a algusega kell 15.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 22.04.2022 tööpäeva lõpu seisuga.

Päevakord:

1) 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine;

2) Kasumi jaotamine;

Nõukogu ettepanekud:

1) Kinnitada 2021.a. majandusaasta aruanne;

2) Maksta dividende 22.50 eurot aktsia kohta;

Üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda AS-i kontoris E-R kl 10-16.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt  teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt  nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Lugupidamisega,

Tiit Sarapuu

AS Saare Kalur juhataja