Lp. AS Saare Kalur aktsionär

AS Saare Kalur (10021397, Rohu 5 Kuressaare) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 26.04.2021. a algusega kell 15.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 18.04.2020 kell 23.59 seisuga.

Päevakord:

1) 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine;

2) Kasumi jaotamine;

3) Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uue nõukogu valimine.

 

Nõukogu ettepanekud:

1) Kinnitada 2020.a. majandusaasta aruanne;

2) Maksta dividende 18 eurot aktsia kohta;

3) Kutsuda nõukogu täies koosseisus tagasi. Valida uus nõukogu 3 liikmelisena.

Soovitame seoses eriolukorraga väikeaktsionäridel mitte kohale tulla.

Kõik üldkoosolekule esitatavad dokumendid ja aktsionäri poolt soovitava info väljastame  aktsionäri nõudel e-posti teel.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt  teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt  nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

 

Lugupidamisega,

Tiit Sarapuu

AS Saare Kalur juhataja

 

 

Saare Kaluri kui emafirma põhitegevus on suunatud:

– investeerimisele ettevõttesse ja kinnisvarasse
– ettevõtete ning kinnisvara valdamisele ja haldamisele
– väikelaenu teenuse osutamine

Saare Kaluri prioriteediks on investeerimine tootmisse ja teenindusse, kusjuures eelistatud on kohalikul (Saaremaisel) toorainel, oskusteabel ja tööjõul baseeruvad projektid. AS Saare Kaluri aktsikapital on 503 808 eurot ja omanikeks on üle 250 aktsionäri.