Saare Kaluri kui emafirma põhitegevus on suunatud:

– investeerimisele ettevõttesse ja kinnisvarasse
– ettevõtete ning kinnisvara valdamisele ja haldamisele
– väikelaenu teenuse osutamine

Saare Kaluri prioriteediks on investeerimine tootmisse ja teenindusse, kusjuures eelistatud on kohalikul (Saaremaisel) toorainel, oskusteabel ja tööjõul baseeruvad projektid. AS Saare Kaluri aktsikapital on 503 808 eurot ja omanikeks on üle 250 aktsionäri.